ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ З НАНОРОЗМІРНИМИ ПОРАМИ В ОБ’ЄМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Перспективні розробки в області наносенсорної електроніки, орієнтовані на можливості нової елементної бази з використанням гетерогенних напівпровідникових матеріалів, висувають на передній план нагальну теоретичну проблему - створення нових прикладних методів моделювання та визначення ефективних електронних властивостей напівпровідників з мікровключеннями в об’ємі. Для наносенсорів та аналізаторів газових середовищ, визначальним (у сенсі механізму взаємодії реагента та чутливого елемента ) є зміна електронного спектру контактного шару, зумовлена локальними електричними полями, що діють на межі мікронеоднорідності базового матеріалу в об’ємі гетерогенного напівпровідника (ГН).
Опис
3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008 р.: Тези доповідей. - Одеса: Астропринт, 2008.- 400 с.
Ключові слова
гетерогенні напівпровідники, наносенсори, об’єм
Бібліографічний опис
3-я Міжнародна науково-технічна конференція. Сенсорна елетроніка і мікросистемні технології (СЕМСТ-3). Україна, Одеса, 2-6 червня 2008 р.
DOI
ORCID:
УДК