Біологія ґрунтів. Тварини – мешканці ґрунту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Конспект лекцій з дисципліни «Біологія ґрунтів. Тварини – мешканці ґрунту» містить загальну характеристику ґрунту, різні типи екологічної класифікації ґрунтової фауни, стислу характеристику основних таксономічних груп тварин, що пов’язані з ґрунтами на території України та їх впливом на процеси ґрунтоутворення. Також видання містить опис методів обліку, фіксації, зберігання ґрунтових безхребетних тварин та методи їх кількісного аналізу. Матеріали, подані у конспекті лекцій, можуть стати у нагоді для студентів природничих факультетів.
Опис
Ключові слова
біологія ґрунтів, живі організми, що мешкають у ґрунті, тварини-мешканці ґрунту, класифікація ґрунтової фауни, 206 Садово-паркове господарство, 106 Географія, 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Бібліографічний опис
Біологія ґрунтів. Тварини – мешканці ґрунту : конспект лекцій для студентів біол. ф-ту / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, К. Й. Черничко; відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 73 с.
DOI
ORCID:
УДК
591.5 : [593.1+595(076.6)