Ґрунтово-географічні дослідження на території басейну Куяльницького лиману

Анотація
Узагальнюючи результати аналітичного вивчення ґрунтів обстеженої території, наголосимо на суттєвому погіршенні показників їхнього гумусового і агрофізичного стану в умовах посилення антропогенного пресу, прояву ерозійних процесів та глобального потепління клімату в останні десятиліття. Перш за все це наслідок розвитку процесів дегумуфікації ґрунтів, їх знеструктурення і ущільнення, зменшення вологоємності, водопроникності і фільтраційної здатності. В результаті суттєво знизилась значимість ґрунтів і ґрунтово-рослинного покриву загалом у формуванні гідрологічного режиму території басейну Кл, в чому, ймовірно, також одна із причин катастрофічного усихання лиману в останні десятиліття.
Generalising the results of analytical study of soils in the surveyed area we have to state significant deterioration of humus and agro-physical situation of the soils under condition of anthropogenic pressure increase, erosion processes and global worming during past decades. This is, first of all, the result of dehumification of soils, their structure damage and soil consolidation, decrease of moisture capacity, water permeability filtering capacity. As the result significance of the soils and the soil and vegetation cover in general for forming of the Kuyalnik Estuary’s hydrological pattern decreased seriously, which could be one of the reasons of drastic drying of the estuary in the past decades.
Опис
Ключові слова
ґрунти, гідрологічний режим, ерозійні процеси, soils, hydrological pattern, erosion processes
Бібліографічний опис
Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць у 3-х т., 2016. – Т. ІІІ. - С. 9-11.
DOI
ORCID:
УДК