Взаємозв’язок інтелектуального, людського та соціального капіталу

Анотація
У сучасному суспільстві, завдяки формуванню та розвитку постіндустріальної економіки, зростанню ролі інформації і знань у виробничих процесах людський, інтелектуальний і соціальний капітал усе частіше виступають основою для успішної діяльності підприємств, визначають конкурентоспроможність організацій та виступають ключовим фактором їх розвитку.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний капітал, людський капітал, соціальний капітал
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 75-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (24-26 квітня 2019 р., м. Одеса) / ред.кол.; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2019.