РЕВОЛЮЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗМІНИ ВЕКТОРА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю аналізу причин, механізмів та результатів суспільних, у тому числі й політичних трансформацій – переходів політичного і загалом суспільного ладу з одного якісного стану в інший. Упродовж двох останніх століть в дослідженнях такого роду домінувала революційна парадигма, хоча й досить часто критикувалася за свій насильницький характер та радикалізм.
Опис
З повним текстом дисертації можна ознайомитись в читальному залі Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси. Науковий керівник: Дунаєва Лариса Миколаївна - доктор політичних наук, професор.
Ключові слова
революція, політичний процес, політичні трансформації, революційна парадигма
Бібліографічний опис
Кравець Ганна Василівна. РЕВОЛЮЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗМІНИ ВЕКТОРА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ: Дис... канд. д-ра політ. наук/Г. В. Кравець. - Одеса , 2013
DOI
ORCID:
УДК