Підходи до трактування концептуального поля у сучасній лінгвістиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Концептуальне поле в сучасному когнітивно-орієнтованому лінгвістичному знанні прийнято трактувати як ієрархічно організовану сукупність концептів, що мають інтегральні і диференціальні когнітивні ознаки (Жуковская, Сайгин 2017). У цьому сенсі концептуальні поля являють собою певні цілісні когнітивні простори зі складною розгалуженою структурою. Згідно Т.В. Євсюкової і О.Ю. Бутенко, концептуальне поле – це об'ємне ментальне утворення, що включає в себе як різні типи когнітивних структур, так і різні форми ментальних репрезентацій: «Концептуальне поле – ланцюжок ієрархічно структурованих концептів, пов'язаних загальною смисловою компонентою. Концептуальне поле може бути організованим навколо базового концепту, який входить в інтертекстуальному просторі у смислові відносини з іншими спорідненими концептами. Моделювання концептуального поля може здійснюватися на базі різного об'єму інформації – як в межах одного текстового твору або в рамках концептосфери окремого автора, так і ширше – в обсязі всієї національної концептосфери, всього семантичного простору мови» (Евсюкова и др. 2014: 112).
Опис
Ключові слова
трактування, підходи, концептуальне поле, сучасна лінгвістика
Бібліографічний опис
Сучасні студії з романської і германської філології: матеріали Міжнар. наук.-практич. конф. (Одеса, 15 трав. 2020 р.). – Одеса: КП ОМД, 2020.
DOI
ORCID:
УДК