Міжнародне публічне право

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Міжнародне публічне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
Опис
Ключові слова
держава, міжнародні відносини, застосування сили, суверенітет, захист прав людини
Бібліографічний опис
Міжнародне публічне право [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з навч. дисципліни для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право» / уклад.: О. О. Нігреєва, В. С. Веремчук. – Одеса, 2023. – 91 с. – 0,6 МБ.
DOI
ORCID:
УДК