Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Методичні вказівки до лабораторного практикуму складені відповідно до програми курсу «Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук», який вивчають здобувачі першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 102 Хімія факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова. Видання містить докладний опис методики синтезу 19 ароматичних сполук карбо- та гетероциклічної природи, а також відомості щодо фізичних констант та фізико-хімічних характеристик, які необхідні для їх ідентифікації. Контрольні запитання, розташовані після опису кожної роботи, дозволяють перевірити засвоєння здобувачами теоретичного матеріалу та набутих під час практикуму практичних вмінь і навичок. Видання може бути корисним для здобувачів, що навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Хімія) та 226 Фармація. Промислова фармація при вивченні курсу «Органічна хімія».
Опис
Методичні вказівки
Ключові слова
ароматичні сполуки, гетероциклічні сполуки, класи органічних сполук, синтетичні роботи, синтетичні послідовності, синтетичні методи, 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук : метод. вказівки до лаб. практикуму для студентів ф-ту хімії та фармації спец. 102 Хімія / уклад.: В. В. Ведута, Ю. В. Ішков. – Одеса : Олді+, 2024. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК
547.52/.54+547.7/.8(072)