Роль Конституційного Суду України у реформуванні виборчої системи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вибори є найголовнішим інститутом демократичної держави, єдиним легітимними способом формування вищих представницьких органів влади. Забезпечення реального волевиявлення громадян можливе лише шляхом проведення чесних, прозорих, альтернативних, періодичних виборів, організованих із дотриманням всіх вимог національного та міжнародного права. Одним з найскладніших питань виборчого права вже довгий час залишається проблема визначення оптимальної виборчої системи, яка б відображала політичні уподобання громадян та забезпечувала максимальне врахування всіх голосів виборців.
Опис
Ключові слова
Конституційний Суд України, реформування виборчої системи, вибори
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. П’яті юридичні читання: збірник тез доповідей Міжнар. щорічної дистанц. наук. конф. (28 жовт. 2022 р., м. Одеса) /За заг. ред. Т.В. Степанової, О.А. Чувакова; уклад. С.В. Пілюк, О.В. Нарожна. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК