THE LICHEN FLORA OF PROTECTED TERRITORIES OF THE STEPPE ZONE OF ODESSA REGION

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Печатный дом
Анотація
There is a necessity in the study of the lichen flora of protected territories, as exactly the protected territories are marked by most degree of saving of gene pool of both plants on the whole and lichens, in particular. Besides, conservatism of lichens allows them to be the indicators of the environmental conditions and represent the degree of changes of the territory.
Обговорюються особливості ліхенофлори заповідних територій степової зони Одеської області. Показано, що ліхенофлора представлена, переважно, епіфітними видами, що приурочені до лісових масивів. Порівняно невелика кількість „степових" видів лишайників обумовлена незначною кількістю природоохоронних територій, де зберігається степова рослинність.
Опис
Матеріали IІI Міжнародної конференції молодих вчених «Розмаїття живого. Екологія. Адаптація.Еволюція.», присвячена 100-річчю з дня народження видатного українського ліхенолога М.Ф. Макаревич (м. Одеса, 15 - 18 травня 2007 р.). Материалы IІI Международной конференции молодых ученых «Биоразнообразие. Экология. Адаптация.Эволюция.», посвященная 100-летию со дня роджения известного украинского лихенолога М.Ф. Макаревич (г. Одесса, 15 - 18 мая 2007 г.)
Ключові слова
особливості ліхенофлори, зони Одеської області
Бібліографічний опис
Proceedings of the III International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 100 anniversary from birth of famous ukrainian lichenologist Maria Makarevych (Odesa, 15 - 18 May, 2007).
DOI
ORCID:
УДК