Лізингові відносини в Україні: проблеми та  перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Роль лізингу в економіці країни зумовлюється впливом ряду факторів, до яких відносяться наявність податкових пільг для лізингу, рівень розвитку банківської системи та фінансової сфери в цілому, галузева структура економіки і рівень зношеності основних засобів. Вітчизняна практика діяльності підприємств свідчить про активне застосування фінансового лізингу.
Опис
Ключові слова
лізинг, лізингові відносини, фінансовий лізинг
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
DOI
ORCID:
УДК