ПРАВО ВЛАСНОСТІ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астопринт
Анотація
Одним із перших важливих джерел права Київської Русі було звичаєве право. Незважаючи на наявність значної кількості праць про період Київської Русі у них переважно досліджуються суспільно-політичний лад, різноманітна діяльність князів, органи влади і управління тощо. Дослідження про право власності майже відсутні. Виняток становлять лише праці Жовтобрюх М. М., Івановська О. П., Рябенко О. С., де ці питання розглядаються конкретно [3, 4, 9].
Опис
Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013 .
Ключові слова
право Київської Русі, правові звичаї, звичаєво-правові норми, право власності, Руська Правда
Бібліографічний опис
Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК