Категорія “право” в ученнях німецької класичної філософії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Про категорію “право” в ученнях І. Канта та Г. Гегеля.
О категории “право” в учениях И. Канта и Г. Гегеля.
Of the category “right” in the studies of I. Canta and G. Gegelya.
Опис
Ключові слова
механізм правового регулювання, право, свобода, закон, механизм правовой регуляции, mechanism of the legal adjusting, right, freedom, law
Бібліографічний опис
Інформація і право
DOI
ORCID:
УДК