Демографічна проблема України та шляхи її вирішення

Анотація
За останні роки в Україні склалася вкрай несприятлива демографічна ситуація, оскільки весь хід соціально-економічного розвитку нашої держави поставив український народ перед реальною загрозою зменшення. Тому, сьогодення, дослідження демографічної проблеми задля пошуку шляхів її вирішення є досить актуальним.
Опис
Ключові слова
демографічна ситуація, Україна, соціально-економічний розвиток
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : збірн. матеріалів VI Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 22-23 листоп. 2018 р.). – Одесса, 2018.