Процес управління ризиками в банківській діяльності України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Банківська діяльність, як і в будь-якого економічного суб‘єкта, пов‘язана з ризиками. Банківські ризики як об‘єкт дослідження відомі з давніх часів, а у сучасних умовах загострення конкурентної боротьби увага до них збільшується.
Опис
Ключові слова
управління, ризики, банківська діяльність, Україна
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015.
DOI
ORCID:
УДК