СТИЛІСТИКА ТОПОНІМІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
Почну з термінологічного уточнення. В пропонованому тексті зближено поняття стилістичного й емоційного. Автор усвідомлює, що ці поняття не збігаються, а лише торкаються одне одного. Проте в цій статті, присвяченій найвидатнішому українському фахівцеві саме зі стилістичної та емоційної інтерпретації художнього тексту Валерії Андріївні Кухаренко, мовиться не про стилістичні реалізації, а про стилістичні можливості, стилістичний потенціал одного з класів ономастичної лексики - власних географічних назв. Стилістичний потенціал слова визначається багатьма його параметрами - такими як сфера вжитку, частотність використання, обсяг змісту, наявність конкурентів, сполучуваність тощо. Але чи не найважливішим серед цих параметрів є здатність емоційно забарвлюватися, виражати почуття, здатність, котру можна визначити як емоційну місткість слова.
Опис
Записки з романо-германської філології / [ред. І.М. Колегаєва] / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова: ф-т романо-германської філології.
Ключові слова
стилістичний потенціал, емоційна трансформація прізвищ, топоніми
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології