Особливості реорганізації сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (кооперативного об’єднання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», за рішенням загальних зборів сільськогосподарський обслуговуючий кооператив може бути реорганізований лише в інший сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, а кооперативне об’єднання — в інше кооперативне об’єднання.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. — 284 с.
Ключові слова
кооператив, кооперативне об’єднання, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК