Системоутворюючий вплив господарського кодексу України на відносини господарського обігу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
"Юридична література"
Анотація
Господарський кодекс України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року, регулює господарські правовідносини в нашій державі вже більше 10 років. Вказаний строк дії вказаного акта дає змогу визначити місце та значення ГК України в системі законодавства країни.
Опис
10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації: збірник доповідей науково-практичної конференції (14 листопада 2014р, м. Київ)/ голова ред. кол. О. П. Подцерковний. - Одеса : Юридична література, 2014.
Ключові слова
Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, захист прав суб’єктів господарювання, регулювання банкрутства суб’єктів
Бібліографічний опис
10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації: збірник доповідей науково-практичної конференції (14 листопада 2014р, м. Київ)
DOI
ORCID:
УДК