Афганістан в зовнішній політиці США у 2001-2013 рр.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В даній статті розглядається зовнішня політика США по відношенню до Афганістану у період з 2001-2013 рр. Дається аналіз політичних намірів, оснований на близькосхідних інтересах США, представлені наслідки політики США на території Афганістану та подальші плани.
В данной статье рассматривается внешняя политика США по отношению к Афганистану в период с 2001 по 2013 годы. Дается анализ политических намерений, который основан на ближневосточных интересах США, представлены последствия политики США на территории Афганистана и дальнейшие планы.
Afghanistan in USA foreign policy in 2001-2013 is being viewed in this article. Here is presented the analysis of USA political intentions, which are based on middle-eastern USA interest, USA policy’s results at the Afghani territory and the future plans.
Опис
Ключові слова
Афганістан, США, зовнішня політика, Афганистан, внешняя политика, Afghanistan, USA, foreign policy
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
DOI
ORCID:
УДК