Про механізми впливу міжнародного банку реконструкції та розвитку на економічний розвиток держав світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Асторпринт
Анотація
Проблема залучення іноземного капіталу (інвестицій) в економіку є однією з найбільш важливих і актуальних для усіх країн світу. У першу чергу у зв’язку з тим, що притік інвести¬цій сьогодні забезпечує економічне зростання у майбутньому. Потреба в залученні інвестування продиктована недосконалістю механізмів державного перерозподілу ресурсів (державних інвестицій, дотацій, держзамовлень), в результаті чого коштів бюджету не вистачає на підтримку усіх суб’єктів економічної діяльності. Тому одним із головних обов’язків держави є налагодження інвестиційного клімату національної економіки.
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса) / MOH України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т; відп. ред.; І. С. Канзафарова, О. О. Нігреєва; відп. секретар A. Л. Святошнюк. — Одеса: Астропринт, 2014.
Ключові слова
міжнародний банк, економічний розвиток
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова (26-28 листоп. 2014 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК