Специфіка викладання та оцінювання знань студентів- культурологів зі сценічного мовлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Знание
Анотація
мистецтва, особливого значення він набуває для спеціальностей, пов'язаних з театральним, кіно-, теле- та радіо-мистецтвом. В ОНУ імені І.І.Мечникова курс „Основи сценічного мовлення" є одною з фундаментальних професійно-орієнтованих дисциплін, що вивчається студентами напряму підготовки 7.020101 „Культурологія", і в той же час він складає частину з циклу курсів з історії і теорії культури. Це має важливе значення в системі загальної гуманітарної підготовки студентів-культурологів. Курс має на меті розвиток і удосконалення природних мовних і голосових можливостей студентів; виховання дикційної, інтонаційно-мелодійної й орфоепічної культури студентів; навчання процесу оволодіння авторським словом, його змістовною, діючою стильовою природою. Як бачимо, даний спецкурс в системі вищої школи є вельми своєрідним та специфічним.
Опис
Наука на постсоветском пространстве: история, перспективы и современность: международная конференция. (г. Донецк, 17 августа 2013) Научно-информационный центр "Знание" - 122 стр.
Ключові слова
сценічне мовлення, основи сценічного мовлення, культурологія
Бібліографічний опис
Международная конференция "Наука постсоветском пространстве: история, перспективі и современность" (г. Донецк, 17 августа 2013)
DOI
ORCID:
УДК