Універсальне та ідіоетнічне у спеціальній морській картині світу (за даними польської мариністичної літератури)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблема відображення ідіоетнічного і універсального в мовах світу є традиційною в мовознавстві. Вона пов’язана з лінгвістичними пошуками спільного і своєрідного при одноманітності людського роду. Універсалісти, які розвивають ідеї Р.Декарта, Й.Г.Лейбніца. вважають, що мови відображають об’єктивно існуючу дійсніс ть і спільний для всіх людей світ понять. Мови розрізняються формально, чому шо описують світ, однаково спостережуваний усіма людьми.
Опис
Ключові слова
універсальне та ідіоетнічне, морській картині, світу, польської мариністичної літератури
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК