Розвиток банківських систем країн Європейського Союзу в умовах інтеграції (на прикладі Італії та Франції)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасний етап розвитку економіки країн Європейського Союзу і світової економіки в цілому характеризується зростанням ролі банків і банківських систем та їх впливу на інтеграційні процеси. Конкурентоспроможність банківської системи є одним з визначальних чинників економічного розвитку, адже її високий рівень дозволяє в повній мірі використовувати широкі можливості по залученню інвестицій, капіталу і технологій. Найбільших успіхів в цьому домоглися європейські країни, сформувавши інтегровану банківську систему країн ЄС. У міру розгортання євроінтеграційних процесів все більш очевидною стає необхідність участі банківської системи України в глобальних механізмах розвитку.
Опис
Ключові слова
6.030203 Міжнародні економічні відносини, Європейський Союз, банківська система, інтеграційні процеси
Бібліографічний опис
Ольшевська, А. В. Розвиток банківських систем країн Європейського Союзу в умовах інтеграції (на прикладі Італії та Франції) = Development of the European Union countries banking systems under the conditions of integration (by the example of Italy and France) : дипломна робота бакалавра / А. В. Ольшевська ; наук. кер. Н. М. Пугачова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. економічної теорії та історії економічної думки . – Одеса, 2017 . – 70 с.
DOI
ORCID:
УДК