Нотатки до розуміння місця будівельного права в системі права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Окреслення будівельної галузі,як підгалузі адміністративного права,чітко підпадає під формулу паспорта спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право» досліджує суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у будівельній галузі, а також у процесі державного та самоврядного управління у сфері економіки, де виокремлено самостійну галузь –будівництво
Опис
Ключові слова
будівництво, будівельне право
Бібліографічний опис
Нотатки до розуміння місця будівельного права в системі права / О. В. Стукаленко // Міжнародна юридична науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Реформування інститутів права і держави :теоретичні та практичні підходи», 20 квітня 2016р
DOI
ORCID:
УДК