Українські прокльони у лінгвоментальному аспекті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглядаються українські вигукові фразеологізми, що містять у своєму значенні побажання позбутися когось/чогось, визначається їх статус,досліджується внутрішня форма, виділяються концепти , що залучаються до мовної репрезентації ситуації прокльону.
Опис
Ключові слова
вигукові фразеологічні одиниці (прокльони), мовленнєвий акт, внутрішня форма, концепт, exclamitory phraseological units (curses), speechact, internalform, concept
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК