Сексуальне благополуччя: психологічні підходи до концептуалізації феномена

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дослідження феномену сексуального благополуччя пов’язана з тим, що сексуальність є важливою та позитивною частиною сексуальної поведінки, сексуального здоров’я, сексуального благополуччя людини. Феномен сексуальності вивчають представники різних наукових напрямів медики, біологи, психологи, соціологи та інших спеціалістів до феномену сексуальності. Сексуальність людини, сексуальне здоров’я, сексуальне благополуччя особистості сучасними вченими, фахівцями та іншими людьми розуміються як важливі життєві потреби, які мають велике значення на протязі усього життя.
Опис
Ключові слова
сексуальне благополуччя, сексуальність, сексуальність людини, сексуальне здоров’я, психологічні підходи
Бібліографічний опис
Чернявська Т. П. Сексуальне благополуччя: психологічні підходи до концептуалізації феномена / Т. П. Чернявська // Людина як цілісність: соціально-гуманітарний та природничо-науковий полілог : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук. конф. (Одеса, 20 трав. 2021 р.) / Одес. нац. мед. ун-т, каф. філософії та біоетики, психол. служба, НВК ІТНІБО ; Міжнар. академія психосінергетики та альфології та ін. ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, каф. філософії, каф. заг. психології та психології розвитку особистості ; ред. кол.: В. Б. Ханжи (відп. ред.) та ін. – Одеса, 2021. – С. 197-200.
DOI
ORCID:
УДК