Антична література

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
Метою пропонованих методичних рекомендацій є формування і вдосконалення навичок літературознавчого аналізу текстів античних авторів здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету романогерманської філології. Методичні рекомендації укладено відповідно до робочих навчальних програм. Методичні рекомендації можуть використовуватись здобувачами першого (бакалаврського) рівня філологічного факультету, фахівцями, зацікавленими у знанні та аналізі творчої спадщини античної культури.
Опис
Ключові слова
антична література, античність, давньогрецькі і римські автори, античне суспільство, античний вірш, 035 Філологія
Бібліографічний опис
Антична література : метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія / уклад. Л. І. Войтенко, В. М. Романець. Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 122 с.
DOI
ORCID:
УДК
82′01(072)