До питання проведення допиту при розслідуванні незаконного видобування корисних копалин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розслідування злочинів - це збирання, аналіз і використання інформації для розв’язання завдань кримінального судочинства. Це потребує від слідчого творчого підходу і особливого вміння, насамперед, з урахуванням сучасних умов боротьбі із злочинністю. До їх числа належать: по-перше, зростання професіоналізму злочинців, посилення організаційних засад підготовки, вчинення та приховування злочинів; по-друге, небажання (через страх або з інших причин) громадян брати участь у розслідуванні, відмова в суді від раніше даних свідчень; по-третє, організаційно-кадрові та інші недоліки системи розслідування (матеріально-технічне і науково-методичне забезпечення, плинність кадрів, рівень їх підготовки тощо)
Опис
Ключові слова
допит, розслідування злочинів, корисні копалини
Бібліографічний опис
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy» (Sládkovičovo, Vysoka śkola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 28–29 októbra 2016 r.).
DOI
ORCID:
УДК