Глобальний інноваційний розвиток - шлях трансформації транзитивних економік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сучасному етапі розвитку світової економіки інновації починають займати все більш провідну роль. Сьогодні наукові та технологічні інновації потребують більш складних та інтерактивних процесів, що змушує інноваторів вступати в партнерські відносини для розподілення витрат, організації додаткових експертиз, отримання швидкого доступу до різних технологій та знань, розвитку як частини інноваційної мережі. Це в свою чергу збільшує потребу у людях та установах, що допомагає відкрити ширшу перспективу для інновацій.
Опис
Ключові слова
інновації, економіка
Бібліографічний опис
"Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції", міжнар. науково-практ. конф. (2010; Одеса) Міжнародна науково-практ. конф., 23-24 квітня 2010 р. : збірник наукових праць / "Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції", міжнар. науково-практ. конф. (2010; Одеса) ; за заг. ред.: С. О. Якубовський . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010 . - Ч. 1 : . – 2010. – 85 с.
DOI
ORCID:
УДК