Тема насильства у ранній грецькій поезії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Поняття «насильство» – одно з тих, які важко визначити, з чим погоджуються майже всі дослідники. Його важко визначити в теоретичному плані, але, нажаль, воно є дуже вагомим у житті, настільки вагомим, що складно навіть уявити життя без нього. Тим не менш такі спроби завжди існували і існують сьогодні, більш того, в останні десятиліття їх все частіше намагаються позбавити статусу утопії. Цей розгляд присвячений спробі розглянути, як позначалася присутність насильства в іншій культурі.
Опис
Ключові слова
поняття «насильство», насильство, рання грецька поезія
Бібліографічний опис
Шевцов С. П. Тема насильства у ранній грецькій поезії / С. П. Шевцов // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 137–142.
DOI
ORCID:
УДК