Соціоприродні види діяльності у господарських комплексах країн і регіонів: концептуалізація питання

Анотація
В сучасній географії на засадах її стрижневої концепції – концепції територіальної організації суспільства, – здійснюється подальше становлення екологічного імператив. Географічна наука пропонує потужний доробок у розробленні сучасних запитів суспільства на екологічний захист довкілля та збереження ландшафтної оболонки Землі: концепції географічного середовища, навколишнього середовища, довкілля; ландшафтне планування; формування екологічних мереж; планування територій тощо. До подальшого розроблення позначена проблема оцінки антропогенно-техногенних навантажень на територію і методологічного обґрунтування каркасу антропогенно-техногенних навантажень.
Опис
Ключові слова
господарський комплекс, екологічний імператив, антропогенно-техногенне навантаження
Бібліографічний опис
Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : матер. 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Херсон, 3-4 жовт. 2019 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019.
DOI
ORCID:
УДК