Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасна освіта, особливо в умовах воєнного стану, потребує комплексної перебудови усього освітнього процесу. Основна увага спрямована на підготовку фахівців та впровадження нових інформаційних та комунікаційних технологій навчання. Основний напрямок організації навчального процесу буде залежати від вибору педагогічних технологій і методів організації навчального процесу. Сучасний викладач повинен володіти комплексною базою знань, а вчитель біології – у першу чергу знань про природу, про рослинний і тваринний світ, біологію і екологію живих організмів і насамперед тих, які його оточують.
Опис
Ключові слова
сучасна освіта, воєнний стан, сучасні інформаційні технології, викладання біології
Бібліографічний опис
Делі О. Ф. Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології / О. Ф. Делі, Д. А. Ківганов, В. А. Трач // Проблеми та перспективи онлайн-навчання : матеріали метод. семінару в рамках XVIII Літньої школи «Молекулярна біологія, біотехнологія та біомедицина» (Одеса, 27 черв. 2023 р.) / редкол.: О. Ю. Зінченко, Г. В. Ямборко, В. О. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – С. 16-18.
DOI
ORCID:
УДК