Щодо необхідності дослідження особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Поняття та значення криміналістичної характеристики злочинів розглядалося, досліджувалося у багатьох наукових працях, їй були присвячені окремі конференції, але ще залишається достатньо «білих плям» щодо аналізу цієї наукової категорії взагалі, та при визначенні поняття та структурних елементів у криміналістичній характеристиці злочинів проти довкілля (екологічних злочинів), зокрема. При дослідженні будь-якої приватної методики розслідування виникає потреба звернутися до криміналістичної характеристики злочинів, оскільки вона традиційно входить до структури такої методики, а деякі науковці виносять її як структурний елемент на перше місце
Опис
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (27-28 листопада; Братислава; 2015 р.)
Ключові слова
дослідження особи злочинця, криміналістична характеристика злочинів, екологічні злочини
Бібліографічний опис
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (27-28 листопада; Братислава; 2015 р.)
DOI
ORCID:
УДК