Соціалізація податкового регулювання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На рубежі ХХ-ХХІ ст. відбулося кардинальне переосмислення шляхів суспільного розвитку. Починаючи з 1960-х рр. актуальною є проблема збереження високої чисельності бідних верств населення в розвинених країнах, посилення його соціальної диференціації, що супроводжується зубожінням широких мас в країнах, що розвиваються, орієнтованих на прискорений промисловий розвиток та індустріалізацію традиційних секторів економіки.
Опис
Ключові слова
економічне зростання, соціальні результати, податкова політика, податкове навантаження
Бібліографічний опис
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с.
DOI
ORCID:
УДК