Характеристика умов щодо вдосконалення процесу навчання дорослих

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Неперервна освіта в Україні набуває виняткового значення в умовах ринкових відносин, своєрідної політичної, економічної та соціокультурної ситуації, за якої гнучкість і мобільність стають як соціальною, так і особистісною проблемою, і безпосередньо відбиваються на сфері освіти, особливо стосовно освіти дорослих. Оскільки зміна професійної структури, відмирання одних та створення інших професій, що загалом вимагає значної професійної мобільності, а відтак постійного навчання, перенавчання, й підвищення кваліфікації призвели до того, що трансформацію ринку праці вважають важливим зовнішнім фактором участі дорослих у вищій освіті.
Опис
Ключові слова
навчання дорослих, вдосконалення процесу, освіта дорослих
Бібліографічний опис
Освіта дорослих в Україні та світі [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 155-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова, 60-річчю ф-ту РГФ та 60-річчю каф. педагогіки (Одеса, 2 жовт. 2020 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова ; за ред.: Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса : Бондаренко М. О., 2020.
DOI
ORCID:
УДК