Походження поняття числа i його мовної реалiзацiї (до витокiв iндоєвропейської прамови)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Виходячи з фактів iндоєвропейських i iнших мов, у монографiї робиться спроба вирiшити проблему числа шляхом глибокої реконструкцiї. Використанi також результати досліджень в областi антропологiї, етнографiї, археологiї, математики. Завдання дослiдження дозволили торкнутися також проблеми первiсної номiнацiї. Як наслiдок, з нових позицiй розглянутi нумеративнi позначення i їх денотативна спiввiднесенiсть, а також етимологiя деяких слов’янських i германських слiв. Для фiлологiв - викладачiв, аспiрантiв i студентiв, а також усіх тих, хто цiкавиться питаннями походження мови та її розвитку, життям первiсної людини.
Опис
Ключові слова
поняття числа, iндоєвропейська прамова, мовна реалiзацiя
Бібліографічний опис
Таранець, В. Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації (до витоків індоєвропейської прамови) / В. Г. Таранець; Українська акад. держ. управління при Президентові України, Одеський філіал. – 2-е вид., перероб. и доп. – Одеса : Астропринт, 1999.
DOI
ORCID:
УДК