Фармацевтична хімія. Лікарські засоби органічної природи. Тести

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Фармацевтична хімія». Вони містять тестові питання з методів синтезу, ідентифікації, кількісного аналізу, випробувань на чистоту органічних сполук в лікарських засобах, які входять до блоку тестових питань ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 2» та є обов’язковою складовою частиною державної атестації здобувачів для присвоєння кваліфікації «Магістр фармації. Провізор». Методичні вказівки рекомендовані для здобувачів природничих факультетів, які навчаються за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», при підготовці до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК 2».
Опис
Ключові слова
фармацевтична хімія, лікарські засоби органічної природи, фармакопейний аналіз лікарських засобів, вимоги Державної Фармакопеї України (ДФУ), контроль лікарських засобів, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Фармацевтична хімія. Лікарські засоби органічної природи. Тести : метод. вказівки для здобувачів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад.: Н. Ф. Федько, В. В. Ведута. – Одеса : Олді+, 2023. – 108 с.
DOI
ORCID:
УДК