Теоретичні засади міжнародної інтеграції суб’єктів господарювання для ефективної зовнішньоекономічної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто сутність і особливості міжнародної інтеграції суб’єктів господарювання, висвітлений вплив даного процесу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств, визначено перспективи розвитку інтеграційних процесів.
В статье рассмотрены сущность и особенности международной интеграции субъектов хозяйствования, освещено влияние данного процесса на эффективность внешнеэкономической деятельности предприятий, определены перспективы развития интеграционных процессов.
In the article the nature and characteristics of international integration of business entities are considered, the impact of this process on the effectiveness of foreign economic activity of enterprises is elucidated, as well as the perspectives of development of integration processes.
Опис
Ключові слова
міжнародна інтеграція, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність, інтернаціоналізація, глобалізація, международная интеграция, внешнеэкономическая деятельность, эффективность, интернационализация, глобализация, international integration, foreign economic activity, effectiveness, internationalization, globalization
Бібліографічний опис
Економіка. Фінанси. Право. – 2016.
DOI
ORCID:
УДК