Зоніанс – іноземці чи частина панамського суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ця стаття аналізує специфічну соціокультурну спільноту в Панамі – зоніанс. Цей термін зазвичай використовується по відношенню до неіспаномовних американців, які живуть та працюють у зоні Панамського Каналу. Незважаючи на відсутність значного впливу сьогодні, зоніанс визначали економічне життя Панами у XX столітті.
Эта статья анализирует специфическое социокультурное сообщество в Панаме – зонианс. Этот термин обычно используется по отношению к неиспаноязычным американцам, которые живут и работают в зоне Панамского Канала. Несмотря на отсутствие значительного влияния сегодня, зонианс определяли экономическую жизнь Панамы в XX столетии.
This article analyses specific socio-cultural society in Panama – Zonians. This term usually refers to non-Spanish speaking Americans, who live and work in Panama Canal Zone. Despite not having much influence today, Zonians were defining economic life of Panama in XX century.
Опис
Ключові слова
зоніанс, американо-панамські відносини, зона Панамського Каналу, зонианс, американо-панамские взаимоотношения, зона Панамского Канала, zonians, USA-Panama relationships, Panama Canal Zone
Бібліографічний опис
Етнічна культура в глобалізованому світі : зб. наук. праць 5-ої та 6-ої Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : присвяч. 25-річчю Незалежності України / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т, Каф. археології та етнології України, Наукове етнологічне студентське т-во (НЕСТ); редкол.: В. А. Долгочуб [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 205 с.
DOI
ORCID:
УДК