Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Финанси» для здобування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено вимоги до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси», її тематику, склад, обсяг та структуру, вказівки до виконання, правила оформлення, порядок захисту, список рекомендованої літератури та відповідні приклади. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу студентам в організації науково-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення курсової роботи з дисципліни «Фінанси».
Опис
Ключові слова
курсова робота, розділи курсової роботи, рекомендації, список використанних джерел, порядок захисту курсової роботи
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт з дисципліни «Фінанси» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» [Електронний ресурс] / укладачі М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій. — Одеса, 2022. — 44 с.
DOI
ORCID:
УДК