Активна лексика наукового дослідження: українсько-російсько-англійський глосарій з академічного письма – для здобувачів ступеня доктор філософії, докторів філософії, докторів наук, викладачів ЗВО, дослідників, перекладачів і магістрів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Активна лексика наукового дослідження: українсько-російсько-англійський глосарій з академічного письма – термінологічний словник насамперед призначений для здобувачів третього рівня вищої освіти, укладений у відповідності до навчального курсу «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)», а саме: Змістового модуля 3 «Опис наукового дослідження (Частина І)» і Змістового модуля 4 «Опис наукового дослідження та підготовка до публікації (Частина ІI)», з метою опанування термінології, пов’язаної з представленням наукового дослідження аспірантів. Глосарій з академічного письма містить понад 2000 прикладів академічного вокабулярія і є самодостатнім довідковим виданням для представлення результатів наукового дослідження як в письмовій, так і в усній формі. Оволодіння практичними навичками ефективного академічного письма англійською мовою може стати в нагоді здобувачам другого, третього (освітньо-наукового) і вищого наукового рівня вищої освіти та науковцям, які здійснюють дослідження і представляють його результати на міжнародному рівні. Термінологічний словник може стати корисним інструментом для перекладачів у сфері наукового жанру.
Опис
Ключові слова
активна лексика, наукове дослідження, словник, українсько-російсько-англійський глосарій
Бібліографічний опис
Румянцева О. А. Активна лексика наукового дослідження: українсько-російсько-англійський глосарій з академічного письма – для здобувачів ступеня доктор філософії, докторів філософії, докторів наук, викладачів ЗВО, дослідників, перекладачів і магістрів : словник / О. А. Румянцева. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК