Представники родини Moraceae Link у дендро- флорі південного заходу України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Визначено видовий склад представників родини Moraceae Link у дендрофлорі Південного Заходу України (Одеська область), історію їх появи та перспективи подальшого розповсюдження на території області. Встановлено, що на дослідженій території трапляються Broussonetia kazinoki Sieb., B. papyrifera (L.) Vent., Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur., Ficus carica L., Maclura pomifera (Raf.) Schneid., Morus alba L., М. nigra L., М. rubra L. Morus alba в регіоні широко розповсюджена в насадженнях і є інвазійно активним видом. Потенційно інвазійними за умов зміни клімату можна вважати Broussonetia papyrifera та Ficus carica. Неінвазійними є Maclura pomifera та Cudrania tricuspidata, які розмножуються вегетативно, проте не здатні до самостійного генеративного розмноження та розповсюдження в регіоні. Morus nigra і М. rubra, а також Broussonetia kazinoki представлені окремими рослинами в приватних і колекційних насадженнях, а доцільність включення останніх двох видів до списків дендрофлори викликає сумніви.
Определен видовой состав представителей семейства Moraceae Link в дендрофлоре юго-запада Украины (Одесская область), история их появления и перспективы дальнейшего распространения на территории области. Установлено, что на изученной территории встречаются Brussonetia kazinoki Sieb., B. papyrifera (L.) Vent., Cudrania tricuspidata (Carr.) Burr., Ficus carica L., Maclura pomifera (Raf.) Schneid., Morus alba L., М. nigra L., М. rubra L. Morus alba в регионе широко распространена в насаждениях и является инвазионно активным видом. Поте- нциально инвазионными в условиях изменения климата можно считать Brussonetia papyrifera и Ficus carica. Неинвазивными видами являются Maclura pomifera и Cudrania tricuspidata, которые размножаются вегетативно, однако не способны к самостоятельному генеративному размножению и распространению в регионе. Morus nigra и М. rubra, а также Brussonetia kazinoki представлены отдельными растениями в частных и коллекционных насаждениях, и целесообразность включения последних двух видов в списки региональной дендрофлоры вызывает сомнения.
The species composition of the family Moraceae Link in dendroflora of the Southwest of Ukraine (Odessa region), the history of their appearance and the prospect of further spread in the region are analysed. It was explained that at the studied area there are Brussonetia kazinoki Sieb., B. papyrifera (L.) Vent., Cudrania tricuspidata (Carr.) Burr., Ficus carica L., Maclura pomifera (Raf.) Schneid., Morus alba L., М. nigra L., М. rubra L. Morus alba is widespread in the collection plantations and is an active invasive species in the region. Brussonetia papyrifera and Ficus carica may be considered as potentially invasive under the climate change conditions. Maclura pomifera and Cudrania tricuspidata are non-invasive species that reproduce vegetatively, but are unable to self-generative reproduction and distribution in the region. Morus nigra and М. rubra, as well as Brussonetia kazinoki are separate plants in a private collections and plantations. The expediency of including of the last two species to the regional dendroflora lists is doubtful
Опис
Ключові слова
Moraceae Link, дендрофлора, Одеса, південний захід України, різноманітність, інвазія, Одесса, юго-запад Украины, разнообразие, инвазия, dendroflora, Odessa, the Southwest of Ukraine, diversity, invasion
Бібліографічний опис
Наукові основи збереження біотичної різноманітності
DOI
ORCID:
УДК