Екологічні аспекти українського наближення до євроспоживача

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Викладено матеріали дослідження з сегментування українських споживачів за методикою Поля Ван Врацема та порівняння дослідженої групи українських споживачів з європейськими споживачами з питань їх вимог до екологічної безпеки та екологічної чистоти товарів.
Clause is devoted to a statement of materials of research of its authors on segmentation of the Ukrainian consumers on a technique of a Paul van Vracem and comparison of the investigated group of the Ukrainian consumers with the European consumers on their requirements to ecological safety and ecological cleanliness of the goods.
Опис
Ключові слова
євроспоживач, український споживач, екологічна безпека, Ukrainian consumers, European consumers, ecological safety
Бібліографічний опис
Вісник Національного університету "Львівська політехніка"
DOI
ORCID:
УДК