Концепція синтезу моделей поширення нововведень на макро і мікрорівнях економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено питанням поширення інновацій шляхом синтезу заходів на макроекономічному та внутрішньо- організаційному рівнях. Розглянуто моделі поширення нововведень та запропоновано концепцію їхнього поєднання. Виявлено особливості взаємодоповнюючих підходів до впровадження нововведень.
The article is deducted to the issues of economic innovative enrichment through the introduction of macroeconomic and microeconomic measures. The models of innovative development and the concept for their joining up are suggested. The features of complementary approaches to innovation implementation are found.
Опис
Ключові слова
нововведення, економіка, інноваційне середовище, innovation, economy, innovative environment
Бібліографічний опис
Вісник соціально-економічних досліджень
DOI
ORCID:
УДК