Фізична географія материків і океанів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У навчально-методичному посібнику представлений теоретичний і методичний матеріал. У теоретичній частині викладена інформація про материки та океани. Розроблені завдання для практичних робіт. Завдання розподілені за окремими материками і океанами. Представлені методичні вказівки з написання курсових робіт для студентів заочної форми навчання. В кінці навчально-методичний посібник доповнюють довідкові таблиці і рекомендована література, додатки. Посібник орієнтований на студентів спеціальностей 014.07 «Середня освіта. Географія» та 106 «Географія».
Опис
Ключові слова
фізична географія, материки, океани
Бібліографічний опис
Вихованець Г. В. Фізична географія материків і океанів : навч.-метод. посіб. / Г. В. Вихованець, Л. В. Гижко, Л. В. Орган. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Кафедра фізичної географії, природокористування і геоінформаційних технологій. – Одеса : ОНУ, 2021. – 208 с.
DOI
ORCID:
УДК