Використання препарату агромар за вирощування технічних сортів винограду в умовах Північно-Західного Причорномор’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вирощування винограду потребує розробки надійних та безпечних засобів захисту від хвороб. Використання біопрепаратів для захисту винограду дозволяє отримати органічну продукцію, що відповідає сучасним вимогам до сільського господарства. Одним з таких препаратів є Агромар, продукт компанії АгроАдмірал на основі тріходерміну...
Опис
Ключові слова
агромар, технічні сорти винограду
Бібліографічний опис
XV з'їзд Товариства мікробіологів України iм. С. М. Виноградського = ХVth congress of Vinogradskyi society of microbiologists of Ukraine : тези доп., 11-15 верес. 2017 р., Одеса / Т-во мікробіологів України ім. С. М. Виноградського [та ін.]; гол. ред. В. С. Підгорський. – Львів : Сполом, 2017. – 336 с.
DOI
ORCID:
УДК