Онтологія накопичення капіталу підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Нагромадження капіталу – це одна з історичних соціально-економічних форм розширеного відтворення, що зумовлює розвиток технологічного способу виробництва (в єдності продуктивних сил і техніко-економічних відносин) та еволюцію відносин економічної власності, створює матеріальні умови виробництва для більш високого суспільного укладу.
Опис
Ключові слова
онтологія накопичення, капітал, підприємство
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 грудня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 223 с.
DOI
ORCID:
УДК