Психологія праці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» містять передмову, зміст самостійної роботи з дисципліни, питання для самоконтролю знань, завдання, список літератури для роботи з першоджерелами. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи допоможуть у засвоєнні теоретичних знань у сфері психології професійної діяльності та розрахований на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія», аспірантів, викладачів та всіх тих, хто вивчає психологію працівників та психологію організацій.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, 053 Психологія, психологія праці
Бібліографічний опис
Психологія праці [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 053 «Психологія» / уклад. А. Х. Гудімова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 25 с. – 0,8 МБ.
DOI
ORCID:
УДК