Марат Верников як вчений і людина

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблема впливу особистості на творчість – одна з малодосліджених і, мабуть, найцікавіших і спірних проблем методології історії філософії. Без знання біографії та рис характеру людини часто важко зрозуміти творчість філософа. Тим, хто був особисто знайомий із самим філософом, про якого пише, можна вважати, пощастило. Нам, викладачам філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, дуже пощастило, коли наприкінці 90-х років у нас з’явився Марат Миколайович Верников. І не тільки тому, що саме йому ми завдячуємо створенням філософського факультету, якого, до речі, вже немає, але насамперед завдяки тій атмосфері творчості, яку він зміг створити на факультеті. Це не означає, що до нього ніхто не займався творчістю. На кафедрі філософії гуманітарних факультетів, яку очолювала Ірина Марківна Попова, працювало багато цікавих викладачів, які мали філософську освіту.
Опис
Ключові слова
Марат Верников, викладач філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, філософ, біографія
Бібліографічний опис
Секундант С. Г. Марат Верников як вчений і людина / С. К. Секундант // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 102–106.
DOI
ORCID:
УДК