Стратегія управління проєктами в сучасних умовах глобального ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
В сучасних умовах глобального світу, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, а ринки та вимоги клієнтів постійно змінюються, стратегія управління проєктами стає необхідністю для бізнесу будь-якої масштабності та спрямованості.Проєкти – це ключ до інновацій, розвитку та зростання компаній у сучасному світі. Ось чому ефективне управління проектами стає невід’ємною частиною успішної стратегії будь-якого підприємства. Зважаючи на різноманітність проєктів та їх унікальні вимоги, існують різні методології та підходи до управління проектами в сучасних умовах.
Опис
Ключові слова
проєкти, умови глобального ринку, підприємства
Бібліографічний опис
Перспективи регулювання соціально-економічних процесів в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 6 жовт. 2023 р.) [Електронне видання] / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, О. М. Савастєєва, Л. О. Масіна та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК